Świadek Wypadku poleca!

Skrót oferty

Bank Pekao / Złota Karta Pekao/Orkiestra
  • Opłata za wydanie: 0.00 PLN / jednorazowa
  • Oprocentowanie: 10.00 % / w skali roku
  • Okres bezodsetkowy: 55 dni
Przejdź dalej

Więcej szczegółów

Komentarze Szczegóły produktu
Typ karty złota 
Organizacja płatnicza VISA 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 5000 do 100000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 55 dni

Oprocentowanie na karcie wynosi 10%.

Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %

Bank nie pobiera opłaty za wydanie karty.

Koszt przyznania karty 0.00 PLN

Okres ważności karty to 3 lata.

Okres ważności karty (w latach) 3 

Opłata roczna za kartę główną wynosi 180 zł, a za kartę dodatkową 90 zł.

Opłata za kartę zostanie obniżona do: 50%, gdy roczne obroty będą nie mniejsze niż 24 000zł lub o 100%, gdy roczne obroty będą nie mniejsze niż 36 000zł.

Opłata roczna za użytkowanie karty 180.00 PLN
Wysokość minimalnej spłaty kredytu 10%, min. 50 PLN 

4% - min. 4,5 PLN za wypłatę gotówki w innych sieciach bankomatów.

Prowizja za wypłatę gotówki 3,5% - min. 4 PLN w bankomatach banku oraz sieci Euronet  

Przejęcie odpowiedzialności za nieuprawnione operacje dokonane przed zastrzeżeniem karty; oferta opcjonalna, opłata pobierana miesięcznie; dodatkowo w cenie karty Bank zapewnia ubezpieczenie kosztów leczenia poza granicami kraju, transport medyczny, pomoc w podróży- assistance, NNW i ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Koszt ubezpieczenia karty 6 PLN miesięcznie 

Od momentu zgłoszenia utraty karty Bank przejmuje odpowiedzialność za zobowiązania finansowe powstałe w wyniku operacji dokonanych przy jej użyciu , Wyjątek stanowią operacje, do których doszło z winy Posiadacza lub Użytkownika karty. Do momentu zgłoszenia Klient odpowiada wyłącznie do kwoty 150 EUR, a w przypadku transakcji zbliżeniowych do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 50 euro.

Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 0 godzin

Spłata zadłużenia powinna nastąpić w ciągu 24 dni od daty wyciągu.

Bank udostępnia do wyboru 6 terminów cykli rozliczeniowych:

od 2 dnia danego miesiąca do 1 dnia następnego miesiąca włącznie,

od 6 dnia danego miesiąca do 5 dnia następnego miesiąca włącznie,

od 11 dnia danego miesiąca do 10 dnia następnego miesiąca włącznie,

od 16 dnia danego miesiąca do 15 dnia następnego miesiąca włącznie,

od 21 dnia danego miesiąca do 20 dnia następnego miesiąca włącznie,

od 26 dnia danego miesiąca do 25 dnia następnego miesiąca włącznie

Dzień spłaty zadłużenia TAK 
Dodatkowe informacje
Program rabatowy przygotowany specjalnie dla posiadaczy karty
Możliwość otrzymywania powiadomień SMS po każdej operacji dokonanej kartą
Bezpłatna usługa automatycznej spłaty
Na konto Fundacji Bank przekazuje 50% opłaty rocznej za każdą wydaną kartę
Możliwość otrzymania do 5 kart dodatkowych
Możliwość wykonywania płatności zbliżeniowych

Ocena klientów 0/6

Przejdź dalej

Rynek produktów finansowych jest bardzo złożony. Każdy bank uważa, że oferuje najlepsze (w ich rozumieniu) kredyty hipoteczne, konta bankowe, lokaty bankowe, karty kredytowe, kredyty gotówkowe, czy kredyty samochodowe. Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, czy innymi produktami, dzięki którym możemy lokować swoje oszczędności. Jak w takim gąszczu ofert wybrać te najlepsze? Czy najlepszy kredyt hipoteczny, to ten najtańszy? Co jeszcze wziąć pod uwagę wybierając kredyt na mieszkanie (choćby w Programie Rodzina na swoim)? Ile można zyskać lub stracić zakładając lokaty bankowe? Jaką jest moja zdolność kredytowa? Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe. Porównanie wszystkich produktów bankowych, czy finansowych nie jest proste. Nawet jeśli spróbujesz odwiedzić oddziały, czy nawet strony internetowe wszystkich banków, to po kilku z nich będziesz już zmęczony. Zebranie informacji o tysiącu produktów bankowych, sprowadzenie ich do jednego mianownika i porównanie jest zajęciem żmudnym. Porównywarka finansowa zrobi to za Ciebie.