Świadek Wypadku poleca!

Skrót oferty

Crédit Agricole / Crédit Agricole Visa Gold
  • Opłata za wydanie: 0.00 PLN / jednorazowa
  • Oprocentowanie: 10.00 % / w skali roku
  • Okres bezodsetkowy: 56 dni
Przejdź dalej

Więcej szczegółów

Komentarze Szczegóły produktu
Typ karty złota 
Organizacja płatnicza VISA 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 5000 do 50000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 56 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 0.00 PLN
Okres ważności karty (w latach) 3 

Bank cyklicznie wprowadza różne promocje znoszące opłatę za pierwszy rok: standardowo opłata wynosi 200 zł.

Opłata roczna za kartę (główną i dodatkowe), począwszy od drugiego roku użytkowania karty, uzależniona jest od sumy transakcji wykonanych kartą (obrót roczny) przez ostatnie 12 miesięcy i wynosi odpowiednio:

0 zł - obrót roczny wykonany kartą na poziomie min. 18 000 zł
75 zł - obrót roczny wykonany kartą min. 12 000 zł
200 zł - obrót roczny wykonany kartą poniżej 12 000 zł

Opłata roczna za użytkowanie karty 200.00 PLN

4% wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, odsetki i prowizje; min. 30 zł

Wysokość minimalnej spłaty kredytu 4%;
nie mniej niż 30 PLN
 
Prowizja za wypłatę gotówki 4% min. 11,90 zł 

Ubezpieczenie jest nieobowiązkowe.

Pakiet Podstawowy - 0,20% miesięcznie
Pakiet Twoje Dochody - 0,40% miesięcznie

PAKIET PODSTAWOWY–zabezpieczenie Klienta i jego rodziny przed koniecznością spłaty karty na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy/samodzielnej egzystencji.

PAKIET TWOJE DOCHODY - bezpieczeństwo na wypadek kłopotów finansowych spowodowanych zdrowiem lub utratą dochodów.

Koszt ubezpieczenia karty  

Bank przyjmuje odpowiedzialność w pełnej wysokości od momentu zgłoszenia Zastrzeżenia karty

Do momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty zgodnie z regulaminem kart kredytowych STANDARD, SILVER I GOLD, Posiadacz odpowiada za transakcje, wykonane bez jego zgody, z użyciem karty utraconej, skradzionej, przywłaszczonej, przez osobę nieuprawnioną lub w wyniku nieuprawnionego dostępu do karty, do wysokości równowartości w złotych polskich (PLN) kwoty 150 euro (EUR), a w przypadku transakcji zbliżeniowej – do kwoty 50 euro (EUR), ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji.

Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 0 godzin

Istnieje możliwość dowolnego wyboru dnia generowania wyciągu na etapie sprzedaży karty, spośród czterech cykli w miesiącu zaproponowanych przez bank (posród terminów: 3,10,20,27) (dzień spłaty: + 26 dni od daty generowania wyciągu)

Dzień spłaty zadłużenia TAK 
Dodatkowe informacje
Bezpłatna tylko dla aktywnie korzystających
Płatności zbliżeniowe
Klub rabatowy Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ocena klientów 6/6

Przejdź dalej

Rynek produktów finansowych jest bardzo złożony. Każdy bank uważa, że oferuje najlepsze (w ich rozumieniu) kredyty hipoteczne, konta bankowe, lokaty bankowe, karty kredytowe, kredyty gotówkowe, czy kredyty samochodowe. Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, czy innymi produktami, dzięki którym możemy lokować swoje oszczędności. Jak w takim gąszczu ofert wybrać te najlepsze? Czy najlepszy kredyt hipoteczny, to ten najtańszy? Co jeszcze wziąć pod uwagę wybierając kredyt na mieszkanie (choćby w Programie Rodzina na swoim)? Ile można zyskać lub stracić zakładając lokaty bankowe? Jaką jest moja zdolność kredytowa? Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe. Porównanie wszystkich produktów bankowych, czy finansowych nie jest proste. Nawet jeśli spróbujesz odwiedzić oddziały, czy nawet strony internetowe wszystkich banków, to po kilku z nich będziesz już zmęczony. Zebranie informacji o tysiącu produktów bankowych, sprowadzenie ich do jednego mianownika i porównanie jest zajęciem żmudnym. Porównywarka finansowa zrobi to za Ciebie.