Świadek Wypadku poleca!

Szczegóły oferty

PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

Kredyt obrotowy MSP

Kredyt
10 000.00 PLN / 12 miesięcy
Marża banku
2.39 %
Prowizja
150.00 PLN
Przejdź dalej
Ocena klientów +-----
Komentarze Opis oferty
Maksymalna kwota kredytu ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb klienta i posiadanej zdolności kredytowej. Dodatkowo w przypadku kredytów obrotowych o charakterze odnawialnym przy ustalaniu kwoty kredytu uwzględnia się wysokość i częstotliwość obrotów na rachunku bieżącym. Maksymalna kwota kredytu negocjowana
Bank nie określa minimalnego wymaganego okresu działania firmy. Minimalny okres prowadzenia firmy 0 miesięcy
Kredyt można przeznaczyć na pokrycie bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością w szczególności związanych z: - procesem rozliczeń pieniężnych wynikających z prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej albo rolniczej, - zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą i świadczeniem usług, - pokrycie składek ZUS, US, - spłatą zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych wobec innego Banku, - wypłatą wynagrodzeń. Przeznaczenie kredytu  
Z kredytu mogą skorzystać: - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarcze, - spółki osobowe, - spółki kapitałowe - rolnicy indywidualni prowadzący działalność rolniczą w formie: a) indywidualnych gospodarstw rolnych, b) działów specjalnych produkcji rolnej Jednostki mogące skorzystać z kredytu  
Komentarze Koszty kredytu
Oprocentowanie oparte jest o stawkę referencyjną + marża banku od 2,39 p.p. przy czym wysokość marży jest uzależniona od wyników dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz zabezpieczenia Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Minimalna marża banku 2.39 %
Oprocentowanie nominalne 4.18 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.26 %
miesięczna rata 868.17 PLN
Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku. Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN
Koszt prowizji za udzielenie kredytu wynosi od 1,5% kwoty kredytu. Prowizja przygotowawcza 150.00 PLN
1) Od niewykorzystanej kwoty kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER i odnawialnego - miesięcznie od średniego salda niewykorzystanego kredytu 0,2%. 2) Od niewykorzystanej kwoty kredytu obrotowego MSP, postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu nieodnawialnego. Uwaga: prowizję pobiera się za każdy dzień niewykorzystania, od dnia faktycznego postawienia kredytu lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub transzy włącznie albo do dnia złożenia przez klienta rezygnacji z wykorzystania kredytu lub pożyczki lub transzy- 0,006 % dziennie Prowizja od niewykorzystanych środków 0.20 %
2,0% kwoty podlegającej wcześniejszej spłaty, przy czym prowizja nie dotyczy: kredytu obrotowego postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu odnawialnego Wcześniejsza spłata 2.00 %
Komentarze Dodatkowe informacje
Bank nie wymaga zaświadczenia od klientów Banku, którzy opłacają z rachunku bieżącego składki ZUS, US. W pozostałych przypadkach Bank wymaga zaświadczenia. Podstawa przyznania kredytu Zaświadczenie
Dla kredytów do 500 tys. zł istnieje możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych. Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności Banku. Zabezpieczenie kredytu Nie
  Odnawialny Tak
Nie dotyczy Ubezpieczenie kredytu Nie
Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US. Forma prowadzenia rozliczeń z US  
Plusy oferty Minusy oferty
Bank nie określa minimalnego wymaganego okresu działania firmy. Bank wymaga zaświadczenia.
Bank wydłużył z 12 do 24 miesięcy, okres kredytowania dla kredytów w rachunku bieżącym i kredytów odnawialnych z zabezpieczeniem w formie gwarancji BGK de minimis, co znacznie ogranicza formalności. Dzięki takiemu rozwiązaniu po roku klienci nie muszą ponownie składać wniosku o przedłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu.
Dla kredytów do 500 tys. zł istnieje możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych
Rynek produktów finansowych jest bardzo złożony. Każdy bank uważa, że oferuje najlepsze (w ich rozumieniu) kredyty hipoteczne, konta bankowe, lokaty bankowe, karty kredytowe, kredyty gotówkowe, czy kredyty samochodowe. Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, czy innymi produktami, dzięki którym możemy lokować swoje oszczędności. Jak w takim gąszczu ofert wybrać te najlepsze? Czy najlepszy kredyt hipoteczny, to ten najtańszy? Co jeszcze wziąć pod uwagę wybierając kredyt na mieszkanie (choćby w Programie Rodzina na swoim)? Ile można zyskać lub stracić zakładając lokaty bankowe? Jaką jest moja zdolność kredytowa? Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe. Porównanie wszystkich produktów bankowych, czy finansowych nie jest proste. Nawet jeśli spróbujesz odwiedzić oddziały, czy nawet strony internetowe wszystkich banków, to po kilku z nich będziesz już zmęczony. Zebranie informacji o tysiącu produktów bankowych, sprowadzenie ich do jednego mianownika i porównanie jest zajęciem żmudnym. Porównywarka finansowa zrobi to za Ciebie.