Świadek Wypadku poleca!

Szczegóły oferty

PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

Pożyczka MSP

Kredyt
10 000.00 PLN / 12 miesięcy
Marża banku
2.89 %
Prowizja
200.00 PLN
Przejdź dalej
Ocena klientów ------
Komentarze Opis oferty
Minimalna kwota kredytu wynosi 5 000 zł. Maksymalna kwota nie może być wyższa niż 500 000 PLN. Maksymalna kwota kredytu 500 000.00 PLN
Minimalny okres prowadzenie działalności wynosi 18 miesięcy. Minimalny okres prowadzenia firmy 18 miesięcy
Kredyt jest przeznaczony na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przeznaczenie kredytu  
Z kredytu mogą skorzystać: - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, - przedsiębiorcy prowadzący działalność w ramach spółek cywilnych osób fizycznych, - przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek jawnych i spółek partnerskich, - spółki komandytowe, - spółki komandytowo-akcyjne, - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, - spółki akcyjne, - rolnicy ryczałtowi, rolnicy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz pozostali rolnicy z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, fundacji, stowarzyszeń i pozostałych form prawnych Jednostki mogące skorzystać z kredytu  
Komentarze Koszty kredytu
Oprocentowanie kredytu to stawka referencyjna (WIBOR 3M) + marża od 2,89 p.p., przy czym wysokość marży jest uzależniona od wyników dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz zabezpieczenia Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu. Oprocentowanie oparte jest o WIBOR 3M + marża banku w wysokości od 2,57%. Minimalna marża banku 2.89 %
Oprocentowanie nominalne 4.68 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.79 %
miesięczna rata 872.33 PLN
Bank nie pobiera opłaty za rozpatrzenie wniosku. Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN
Koszt prowizji za udzielenie kredytu wynosi od 2%. Prowizja przygotowawcza 200.00 PLN
Koszt prowizji od niewykorzystanych środków wynosi 0,006% dziennie. Prowizja od niewykorzystanych środków 0.00 %
Koszt opłaty za wcześniejszą spłatę wynosi 2%. Wcześniejsza spłata 2.00 %
Komentarze Dodatkowe informacje
zaświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS; brak biznes planu i prognoz finansowych Podstawa przyznania kredytu Zaświadczenie
Wszystkie formy zabezpieczeń przewidziane w przepisach wewnętrznych Banku dotyczących zabezpieczania wierzytelności Banku Zabezpieczenie kredytu Tak
  Odnawialny Nie
Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Ubezpieczenie kredytu Nie
Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US. Forma prowadzenia rozliczeń z US  
Plusy oferty Minusy oferty
Możliwość przeznaczenia środków na spłatę kredytów i pożyczek, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Bank wymaga zaświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa i ZUS lub KRUS.
Brak wymogu przedstawienia prognoz finansowych i biznes planu.
Rynek produktów finansowych jest bardzo złożony. Każdy bank uważa, że oferuje najlepsze (w ich rozumieniu) kredyty hipoteczne, konta bankowe, lokaty bankowe, karty kredytowe, kredyty gotówkowe, czy kredyty samochodowe. Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, czy innymi produktami, dzięki którym możemy lokować swoje oszczędności. Jak w takim gąszczu ofert wybrać te najlepsze? Czy najlepszy kredyt hipoteczny, to ten najtańszy? Co jeszcze wziąć pod uwagę wybierając kredyt na mieszkanie (choćby w Programie Rodzina na swoim)? Ile można zyskać lub stracić zakładając lokaty bankowe? Jaką jest moja zdolność kredytowa? Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe. Porównanie wszystkich produktów bankowych, czy finansowych nie jest proste. Nawet jeśli spróbujesz odwiedzić oddziały, czy nawet strony internetowe wszystkich banków, to po kilku z nich będziesz już zmęczony. Zebranie informacji o tysiącu produktów bankowych, sprowadzenie ich do jednego mianownika i porównanie jest zajęciem żmudnym. Porównywarka finansowa zrobi to za Ciebie.