Świadek Wypadku poleca!

Skrót oferty

Raiffeisen Polbank / Konto Osobiste Aktywne
  • Odsetki po podatku: 0.00 PLN / miesięcznie
  • Koszt użytkowania: 0.00 PLN / miesięcznie
  • Opłata za prowadzenie: 0.00 PLN / miesięcznie

Więcej szczegółów

Komentarze Szczegóły produktu
Nazwa produktu Konto Osobiste Aktywne 
Waluta PLN PLN
Koszt użytkowania 0.00 PLN
Odsetki po podatku 0.00 PLN

Podane oprocentowanie przedstawione w ujęciu rocznym.

Oprocentowanie 0.00 %

Maksymalny debet: do 100 000 PLN.

Debet na koncie 100 000.00 PLN
Opłata za otwarcie rachunku 0.00 PLN

Brak opłat za prowadzenie rachunku.

Opłata za prowadzenie 0.00 PLN

Przez Internet możliwe jest:

- sprawdzenie historii transakcji na rachunku,

- sprawdzenie dostępnego salda,

- wykonanie przelewu wewnętrznego z/na rachunek, przelewu zewnętrznego, przelewu do odbiorcy zdefiniowanego, przelewu do ZUS, przelewu do US, przelewu zagranicznego,

- zdefiniowanie odbiorcy z rachunkiem źródłowym, zdefiniowanie zlecenia stałego z rachunku,
- spłata karty kredytowej,

- założenie depozytu z rachunku,

- wykonanie przelewu odsetek z depozytu na rachunek, przelewu kapitału z depozytu na rachunek,

- zakup jednostek uczestnictwa TFI z rachunku, przelew środków z umorzenia jednostek uczestnictwa TFI na rachunek.

Dostęp do bankowości internetowej TAK 

Przez telefon możliwe jest:

- sprawdzenie historii transakcji na rachunku,

- sprawdzenie dostępnego salda,

- wykonanie przelewu wewnętrznego z/na rachunek, przelewu zewnętrznego,

- spłata karty kredytowej,

- założenie depozytu z rachunku,

- wykonanie przelewu odsetek z depozytu na rachunek, przelewu kapitału z depozytu na rachunek.

Zlecenia przez telefon TAK 
Autoryzacja transakcji internetowych Lista haseł, sms 

Bez opłat.

Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 

Darmowe przelewy przez Internet.

Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych bez ograniczeń 

Opłata za każdorazowy przelew wewnętrzny w placówce banku wynosi 10 PLN.

Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 0 

Opłata za każdorazowy przelew wewnętrzny przez telefon wynosi 5 PLN.

Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 0 

Darmowe przelewy przez Internet.

Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych bez ograniczeń 

Opłata za każdorazowy przelew zewnętrzny w placówce banku wynosi 10 PLN.

Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 10.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0 

Opłata za każdorazowy przelew zewnętrzny przez telefon wynosi 2 PLN.

Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 5.00 PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0 
Opłata za wydanie karty debetowej 0.00 PLN
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej 0.00 PLN

Brak opłaty w przypadku zaksięgowania w danym miesiącu min. 8 transakcji bezgotówkowych. W przeciwnym przypadku 6,00 PLN.

Opłata za użytkowanie karty debetowej 6.00 PLN

Brak opłaty w przypadku zaksięgowania w danym miesiącu min. 8 transakcji bezgotówkowych. W przeciwnym przypadku 6,00 PLN.

Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej 6.00 PLN

Bezpłatne wypłaty z bankomatów własnych banku oraz sieci Euronet.

Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku 0.00 PLN

Opłata za wypłatę gotówki z bankomatów innych banków wynosi 8 zł.

Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku 8.00 PLN

Prowizja za wypłatę z bankomatu za granicą wynosi 3% min 8 PLN.

Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą 8.00 PLN

Brak opłat za zlecenia stałe.

Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne 0.00 PLN

Brak opłat za zlecenia stałe.

Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne 0.00 PLN
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00 PLN

Bank nie pobiera opłaty za wyciąg drukowany jeżeli Klient nie posiada bankowości internetowej R-online.

Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 0.00 PLN

Bezpłatne wypłaty z bankomatów własnych banku oraz sieci Euronet.

Liczba bezpłatnych bankomatów 5000 
Liczba oddziałów 227 
Oferta promocyjna NIE 
Dodatkowe informacje
Bankowość elektroniczna, Mobilny Bank.
Internetowa Platforma Transakcyjna R-Dealer: usługa oferująca Klientom bezpośredni dostęp do rynku finansowego. Oferuje intuicyjne narzędzie umożliwiające zawieranie transakcji wymiany walut, analizę trendu walutowego, przeglądanie informacji rynkowych oraz inwestowanie środków na lokacie terminowej.

Bezpłatne Konto Osobiste A’vista - nowoczesny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dostępny w walutach wymienialnych - umożliwia Tobie prowadzenie dodatkowych rozliczeń w walutach obcych: EUR, USD, GBP, CHF.

Ocena klientów 0/6

Rynek produktów finansowych jest bardzo złożony. Każdy bank uważa, że oferuje najlepsze (w ich rozumieniu) kredyty hipoteczne, konta bankowe, lokaty bankowe, karty kredytowe, kredyty gotówkowe, czy kredyty samochodowe. Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, czy innymi produktami, dzięki którym możemy lokować swoje oszczędności. Jak w takim gąszczu ofert wybrać te najlepsze? Czy najlepszy kredyt hipoteczny, to ten najtańszy? Co jeszcze wziąć pod uwagę wybierając kredyt na mieszkanie (choćby w Programie Rodzina na swoim)? Ile można zyskać lub stracić zakładając lokaty bankowe? Jaką jest moja zdolność kredytowa? Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe. Porównanie wszystkich produktów bankowych, czy finansowych nie jest proste. Nawet jeśli spróbujesz odwiedzić oddziały, czy nawet strony internetowe wszystkich banków, to po kilku z nich będziesz już zmęczony. Zebranie informacji o tysiącu produktów bankowych, sprowadzenie ich do jednego mianownika i porównanie jest zajęciem żmudnym. Porównywarka finansowa zrobi to za Ciebie.