Świadek Wypadku poleca!

Skrót oferty

IdeaBank / Konto Zośka (z Kontem Idealnym)
  • Odsetki po podatku: 3.06 PLN / w skali miesiąca
  • Koszt użytkowania: 0.00 PLN / w skali miesiąca
  • Oprocentowanie: 2.25 % / w skali roku

Więcej szczegółów

Komentarze Szczegóły produktu
Nazwa produktu Konto Zośka (z Kontem Idealnym) 
Waluta PLN 
Koszt użytkowania 0.00  PLN
Odsetki po podatku 3.06  PLN

Oprocentowanie promocyjne przysługuje w pierwszym miesiącu kalendarzowym, w którym uczestnik promocji przeleje środki (w kwocie do 100 tys. zł) z Konta Idealnego. Środki przekraczające kwotę 100 000 zł są objęte oprocentowaniem standardowym 1,0% w skali roku.Oprocentowanie promocyjne przysługuje w kolejnych miesiącach następujących po miesiącu, w którym po raz pierwszy na rachunek Zośka zostaną przelane środki z Konta Idealnego, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:


- uczestnik przeleje z Konta Idealnego na rachunek oszczędnościowy kwotę wynoszącą co najmniej równowartość 10% średniego miesięcznego salda z poprzedniego miesiąca kalendarzowego


oraz


- na koncie oszczędnościowym Zośka będzie utrzymane w każdym dniu aktualnego miesiąca kwota środków nie mniejsza niż średnie miesięczne saldo z poprzedniego miesiąca, a jeżeli wyniesie ono mniej niż 10 zł, to klient powinien utrzymać w każdym dniu aktualnego miesiąca kwotę środków nie mniejszą niż 10 zł.


oraz


- na koniec bieżącego miesiąca kalendarzowego na koncie oszczędnościowym będzie utrzymana kwota wynosząca co najmniej 110% średniego salda z poprzedniego miesiąca.


System Idea Cloud na bieżąco podpowiada, jakie salda powinny być utrzymane i jakie kwoty należy przelać, by utrzymać promocyjne oprocentowanie

Oprocentowanie 2.25  %
Opłata za otwarcie rachunku 0.00  PLN
Wymagane otwarcie rachunku ROR TAK 
Opłata za prowadzenie 0.00  PLN
Autoryzacja transakcji internetowych SMS 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych autoryzacji bez ograniczeń 

Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny. Każdy kolejny kosztuje 5 zł.

Opłata za przelew wewnętrzny internetowy 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych 1 

Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny. Każdy kolejny kosztuje 5 zł.

Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku 1 

Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny. Każdy kolejny kosztuje 5 zł.

Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny 5.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych 1 

brak możliwości realizacji przelewów zewnętrznych

Opłata za przelew zewnętrzny internetowy 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych 0 

brak możliwości realizacji przelewów zewnętrznych

Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku 0 

brak możliwości realizacji przelewów zewnętrznych

Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny 0.00  PLN
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych 0 
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku 0.00  PLN
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku 5.00  PLN
Oferta promocyjna NIE 
Dodatkowe informacje
Możliwość uzyskania wyższego oprocentowania przy spełnieniu określonych warunków

Ocena klientów 0/6

Rynek produktów finansowych jest bardzo złożony. Każdy bank uważa, że oferuje najlepsze (w ich rozumieniu) kredyty hipoteczne, konta bankowe, lokaty bankowe, karty kredytowe, kredyty gotówkowe, czy kredyty samochodowe. Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, czy innymi produktami, dzięki którym możemy lokować swoje oszczędności. Jak w takim gąszczu ofert wybrać te najlepsze? Czy najlepszy kredyt hipoteczny, to ten najtańszy? Co jeszcze wziąć pod uwagę wybierając kredyt na mieszkanie (choćby w Programie Rodzina na swoim)? Ile można zyskać lub stracić zakładając lokaty bankowe? Jaką jest moja zdolność kredytowa? Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe. Porównanie wszystkich produktów bankowych, czy finansowych nie jest proste. Nawet jeśli spróbujesz odwiedzić oddziały, czy nawet strony internetowe wszystkich banków, to po kilku z nich będziesz już zmęczony. Zebranie informacji o tysiącu produktów bankowych, sprowadzenie ich do jednego mianownika i porównanie jest zajęciem żmudnym. Porównywarka finansowa zrobi to za Ciebie.