Świadek Wypadku poleca!

Skrót oferty

Alior Bank / Megahipoteka - oferta promocyjna
  • Kredyt: 240 000 PLN / 30 lat
  • Wysokość raty: 1 148.57 PLN / miesiąc
  • Oprocentowanie: 4.21 % / w skali roku
  • Prowizja: 2 400.00 PLN / jednorazowa
Przejdź dalej

Więcej szczegółów

Komentarze Koszt miesięczny obsługi kredytu

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert oprocentowanie jest podawane jako suma stałej marży (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej.

Podano marżę bazową. W zależności od indywidualnej oceny klienta, bank może ją podwyższyć.

Aby uzyskać powyższe warunki kredytu konieczna jest cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie.

Wysokość raty 1 148.57 PLN
Oprocentowanie nominalne 4.02 %
w tym marża 2.29 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.21 %

W okresie przejściowym (do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego) marża jest podwyższana o 2,50 p.p.


Podana kwota to koszt ubezpieczenia pomostowego wyliczony w skali miesiąca

Ubezpieczenie pomostowe 499.20 PLN

Aby uzyskać powyższe warunki kredytu konieczna jest cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie.

Polisa na życie 0.00 PLN
Komentarze Koszt przyznania kredytu

Prowizja za udzielenie kredytu w ofercie specjalnej wynosi 1%.

W ofercie standardowej prowizja wynosi od 2 do 5%.

Prowizja 2 400.00 PLN

Dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego Wkładu.

Jeżeli LTV przy danej transakcji przekracza LTV standardowe, stosowane jest Ubezpieczenia Niskiego Wkładu, którego koszt ponosi Bank.

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata 0.00 PLN

Podana stawka została podana w celach porównawczych i prezentuje wysokość opłaty z tytułu Ubezpieczenia Niskiego Wkładu za pierwsze 36 miesięcy od uruchomienia kredytu.

Koszt UNW za pierwsze 3 lata 0.00 PLN

Podana stawka jest całkowitym kosztem Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego przez cały okres kredytowania.

Całkowity koszt UNW 0.00 PLN

Aby uzyskać powyższe warunki kredytu konieczna jest cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie.

Polisa ubezpieczeniowa 0.00 PLN

Podana wartość ma charakter szacunkowy. Zależy od indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcą oraz stawek obowiązujących w danym regionie.

Bank może może nie wymagać wyceny w przypadku wysokiego udziału własnego (rynek wtórny) lub określonych kwot kredytu i wybranych lokalizacji (rynek pierwotny).

W przypadku inspekcji budowy bank pobiera opłatę w wysokości 160 zł .

Wycena nieruchomosci 700.00 PLN
  Suma kosztów 3 100.00 PLN
Komentarze Dodatkowe informacje

Bank nie wymaga weksla, jako dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

Weksel NIE 

2,5% od kwoty przedterminowej spłaty, min. 100 zł (przed upływem 3 lat od daty wypłaty kredytu)
Uwaga! Opłata nie dotyczy kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim.

Wcześniejsza spłata kredytu 2.50 %

Jednorazowa prowizja płatna od kwoty podlegającej przewalutowaniu. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.

Jednorazowa prowizja płatna od kwoty podlegającej przewalutowaniu. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.

Jednorazowa prowizja płatna od kwoty podlegającej przewalutowaniu. Liczba przewalutowań jest nieograniczona.

Brak możliwości przewalutowania kredytu na USD.

Przewalutowanie na PLN 1.00 %
na EUR 1.00 %
na CHF 1.00 %
na USD brak
Plusy i minusy

O jeden kredyt mogą ubiegać się aż 3 gospodarstwa domowe


Możliwość zawieszenia spłaty do 6 miesięcy w roku (łącznie nawet na 5 lat)


Ocena klientów 0/6

Przejdź dalej

Rynek produktów finansowych jest bardzo złożony. Każdy bank uważa, że oferuje najlepsze (w ich rozumieniu) kredyty hipoteczne, konta bankowe, lokaty bankowe, karty kredytowe, kredyty gotówkowe, czy kredyty samochodowe. Podobnie jest z funduszami inwestycyjnymi, czy innymi produktami, dzięki którym możemy lokować swoje oszczędności. Jak w takim gąszczu ofert wybrać te najlepsze? Czy najlepszy kredyt hipoteczny, to ten najtańszy? Co jeszcze wziąć pod uwagę wybierając kredyt na mieszkanie (choćby w Programie Rodzina na swoim)? Ile można zyskać lub stracić zakładając lokaty bankowe? Jaką jest moja zdolność kredytowa? Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe. Porównanie wszystkich produktów bankowych, czy finansowych nie jest proste. Nawet jeśli spróbujesz odwiedzić oddziały, czy nawet strony internetowe wszystkich banków, to po kilku z nich będziesz już zmęczony. Zebranie informacji o tysiącu produktów bankowych, sprowadzenie ich do jednego mianownika i porównanie jest zajęciem żmudnym. Porównywarka finansowa zrobi to za Ciebie.